โครงการเยียวยารถรับจ้าง หนึ่งในโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

โครงการช่วยเหลือเพื่อเยียวยารถรับจ้าง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางรัฐบาลพยายามหาโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกอาชีพ โดยโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดนั้นคือโครงการเยียวยารถรับจ้างซึ่งจะช่วยเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์และผู้ขับรถแท็กซี่ โดยจำนวนเงินที่ได้รับจากการเยียวยารถรับจ้างสามารถลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ได้เพื่อรับเงินตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 10,000 บาทสูงกว่าเงินลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 มาก สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่กรมการขนส่งหรือผ่านแอป dlt Smart เพื่อเป็นการจองคิวก่อนเดินทางไปที่ขนส่งของจังหวัดนั้น หากไม่ทำการลงทะเบียนเยียวยารถรับจ้างหรือเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ได้นั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีทั้งหมด 29 จังหวัดโดยจะได้รับรายละ 5,000 ถึง 10,000 บาท แต่โครงการช่วยเหลือรถรับจ้างจะมีการกำหนดอายุซึ่งจะต้องมีอายุเกิน 65 ปีและประกอบอาชีพในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งที่ 29 จังหวัดตามประกาศจึงจะได้รับเงิน 5,000 บาทถึง 10,000 บาท 

ลงทะเบียนเยียวยารถรับจ้างที่ไหน

สำหรับโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด จะช่วยให้ผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ได้มีเงินเป็นค่าใช้จ่าย เพราะในการที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจะทำให้ประกอบอาชีพไม่สะดวกทางรัฐบาลจึงได้ให้เงินเยียวยารถรับจ้าง เมื่อได้รับเงินเยียวยารถรับจ้างแล้วก็สามารถนำเงินไปต่อยอดในธุรกิจหรือใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวของผู้ขับรถแท็กซี่ได้ การที่ได้รับเงินเยียวยารถรับจ้างในสถานการณ์โควิด19 จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ได้รับความกระทบเพราะหากทางรัฐบาลไม่มีโครงการช่วยเหลือรถรับจ้าง ผู้ที่ขับรถรับจ้างอาจจะต้องหาอาชีพอื่นเสริมเพราะในช่วงเวลานี้ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่เดินทางออกนอกบ้านเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 ทำให้รายได้ที่จะได้รับในแต่ละวันขาดหายไป บางคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือผู้ขับรถแท็กซี่อาจจะหาอาชีพอื่นเพื่อเป็นการบรรเทาในช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนและเมื่อสถานการณ์โควิค 19คลี่คลายผู้คนเริ่มใช้ชีวิตกันอย่างปกติผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ก็จะกลับมาทำอาชีพเหมือนเดิม

เยียวยารถรับจ้างจะได้เงินเท่าไหร่

สำหรับโครงการเยียวยารถรับจ้างให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์จะได้รับเงินรายละ 5,000 ถึง 10,000 บาทแต่จะต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มากที่สุดเพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงทำให้การประกอบอาชีพได้รับความกระทบทางรัฐบาลจึงได้มีโครงการเยียวยารถรับจ้างให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ให้ได้รับเงินเยียวยานั้นเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ที่ขับรถแท็กซี่ซึ่งจะต้องมีอายุเกิน 65 ปีจึงจะสามารถขอเงินเยียวยารถรับจ้างได้เพื่อลดปัญหาการหันไปกู้บริษัทเงินด่วนทันใจจนเป็นหนี้ ดังนั้นหากผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์เข้าเกณฑ์ตามโครงการเยียวยารถรับจ้างก็สามารถลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ได้ที่กรมขนส่งจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลย