สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 ที่เป็นที่พูดถึงในเวลานี้คงต้องยกให้กับสินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ ธกส ล่าสุดดังกล่าวนี้ต้องเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุอย่างน้อย 20 ปี และมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด19 โดยตรงถึงจะกู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสได้

อาชีพอิสระที่กู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสดังกล่าวจะได้วงเงินสินเชื่อคนละไม่เกิน 10000 บาท และมีระยะเวลาชำระนานถึง 2 ปี พร้อมทั้งปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกที่กู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันในปี 2022 นี้ ดังนั้นแล้ว หากจะถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ คงต้องบอกว่าสินเชื่อเงินด่วน ธกสที่ออกในนามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่อนุมัติง่ายที่สุดก็เป็นได้

 

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

จริงอยู่ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสอาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ แต่ก็ใช่ว่าสินเชื่อเงินด่วน ธกสจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอสินเชื่อทุกคนผ่านหมด เนื่องจากว่าสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสก็มีเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ลงทะเบียนกู้เงินด่วน ธกสในปี 2565 ต้องเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมทั้งตรวจสอบการลงทะเบียน ธกสเบื่องต้นแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด อนึ่ง สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสจะพิจารณาถึงเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนล่าสุดมีการติดค้างหนี้เสียเป็นจำนวนมาก เช่นนี้แล้วธนาคารอาจจะไม่ให้ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

จะเห็นได้ว่า แม้จะมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดีขนาดไหนก็ตามในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส แต่ถ้าผู้สมัคร, กู้เงินด่วน   ธกสติดเครดิตบูโรหรือมีหนี้เสียจำนวนมากก็อาจส่งผลให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้ ดังนั้น ใครที่รู้ตัวเองว่ามีหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่ควรจัดการหนี้ส่วนนี้ให้หมดไปก่อนแล้วจึงค่อยกู้เงินด่วน ธกส ใหม่อีกครั้ง

 

เราสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ได้ถึงเมื่อไหร่?

ในช่วงต้นปี 2565 มานี้ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาจจะเห็นโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส หรือโครงการสินเชื่อเงินด่วน ธกสสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสดังกล่าวนี้มีวงเงินสินเชื่อให้คนละ 10000 บาท และเป็นบริการกู้เงินด่วน ธกสที่ไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 จะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ทว่าผู้ที่สนใจยังติดต่อขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีช่องทางรับสมัครหลายช่องทาง หากเป็นช่องทางออนไลน์ก็มี LINE Official BAAC Family และเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือถ้าใครไม่สะดวกช่องทางออนไลน์ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ธนาคารสาขา หรือติดต่อที่เบอร์ 02-555-0555 อนึ่ง ต้องย้ำอีกทีว่าผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสสำหรับปี 2022 นอกจากเป็นลูกค้า ธกส แล้ว ยังต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด19 ด้วย ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ