สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อยมีคุณสมบัติผู้สมัครอย่างไร?

อาจจะตอบยากพอสมควรกับคำถามที่ถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ เนื่องด้วยสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระแต่ละธนาคารมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของวงเงินสินเชื่อก็ดี อัตราดอกเบี้ยก็ดี หรือเอกสารประกอบการขอสินเชื่อก็ดี อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อยยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเงินกู้ที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์เลือกสมัครลงทะเบียน เพราะสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเพื่อธุรกิจรายย่อยมีวงเงินสินเชื่อมากสุดถึง 2 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20-65 ปี อีกทั้งต้องมีเอกสารยืนยันว่าทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองจริง ๆ และหากกู้เงินสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพที่มีวงเงินมากกว่า 2 แสนบาทขึ้นไป ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีมูลค่ามากถึง 200 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพไม่เกิน 2 แสนบาท ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 5 ล้านบาท

 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจให้วงเงินกี่เท่าของรายได้?

หากจะกล่าวถึงสินเชื่อธนาคารกรุงเทพที่มีความน่าสนใจต่ออาชีพฟรีแลนซ์ในปี 2565 มากที่สุดก็คงต้องบอกว่าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจเป็นสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระที่มีลักษณะเด่นหลายอย่าง เป็นต้นว่าผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจสามารถกู้เงินอาชีพอิสระได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ดีหรือหลักทรัพย์ก็ดี นอกจากนี้ บริการกู้เงินธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจยังมีระยะเวลาให้ผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ทั้งนี้ทั้งนั้น วงเงินสินเชื่อของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงเทพอยากรู้เอามาก ๆ ว่าให้กี่เท่าของรายได้ ซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพบัวหลวงสุขใจมีวงเงินสูงสุดให้ถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระท่านใดที่ทำธุรกิจเก่ง ๆ ทำรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างสูง ก็มีแนวโน้มว่าท่านอาจจะได้วงเงินสินเชื่อมากถึง 1 ล้านบาทในปี 2022 ก็ได้เช่นกัน

 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพรอนานไหมกว่าจะอนุมัติ?

แน่นอนว่าลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพคงต้องอยากรู้ว่าสินเชื่อกรุงเทพกี่วันอนุมัติ ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพก็ได้ให้คำแนะนำต่อคำถามดังกล่าวไว้ว่า หากลูกค้าสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพดำเนินการส่งเอกสารครบคามที่กำหนดไว้ในสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระก็จะใช้เวลารอผลอนุมัติไม่เกิน 10 วันทำการ และท่านยังสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอพธนาคารกรุงเทพหรือทาง SMS ได้อีกด้วย นับว่าระยะเวลาในกากรอนุมัติผลการสมัครสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระไม่ได้ใช้เวลานานอย่างที่หลายคนคิด อนึ่ง เรื่องของวงเงินสินเชื่อ ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างที่ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพมี ทั้งอาชีพ รายได้ รวมไปถึงประวัติการเงินในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงวงเงินที่แตกต่างกันของคนที่มากู้เงินธนาคารกรุงเทพแต่ละคน