ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์คาร์ควิกแคช แบบไม่โอนเล่มทะเบียน

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคินค่อนข้างมีหลายประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันนั่นเอง สำหรับเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์คาร์ควิกแคช แบบไม่โอนเล่มทะเบียนเหมาะกับผู้สมัครที่ต้องการวงเงินสินเชื่อรถโดยไม่ต้องโอนเล่ม ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ดังกล่าวมีจุดเด่นที่ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 84 งวด อีกทั้งลูกค้าที่มาขอสินเชื่อไม่ต้องตรวจสภาพรถและไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ที่สำคัญวงเงินด่วนสูงสุดร้อยละ 100 ของราคาประเมินรถของท่าน

คุณสมบัติที่สำคัญของรถที่จะนำมากู้ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์คาร์ควิกแคช แบบไม่โอนเล่มทะเบียนในปี 2022 ต้องเป็นรถยนต์ที่ชำระหนี้มาหมดแล้วและมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 20 ปี อย่างไรก็ดีรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเอามากู้สินเชื่อรถดังกล่าวได้ ท่านใดที่อยากทราบขั้นตอนในการสมัครเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ pantip ประจำปี 2565

 

ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียในการรีไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์

สำหรับการรีไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์แม้จะให้วงเงินสินเชื่อรถที่สูง แต่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ประกอบไปด้วย ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคิน ค่าโอนเล่มให้กับธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน 1500 บาท พร้อมทั้งค่ายกเลิกสัญญาไม่เกิน 2000 บาท สำหรับท่านที่มีคำถามว่ารีไฟแนนซ์เกียรตินาคินผ่านยากไหม ตอบเลยว่าไม่ยากหากท่านมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรีไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์และจัดส่งเอกสารขอสินเชื่อครบถ้วน ทั้งนี้ ในปี 2022 นับได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกค้าสินเชื่อรถหลายคน เพราะธนาคารมีมาตรการธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์พักชําระหนี้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยให้ผู้สมัครมีภาระการชำระที่ลดน้อยลงในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นสมัครรีไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์อาจจะมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถติดต่อไฟแนนซ์เกียรตินาคินเบอร์โทร 02-165-5555 ได้ตอลดช่วงเวลาทำการ หรือเลือกติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน

 

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์น่าสนใจหรือไม่?

อาจจะมีหลายท่านที่มีความสงสัยว่าธนาคารเกียรตินาคินดีไหมโดยเฉพาะธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์หลือผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคิน ซึ่งถ้าเราพิจารณาในแง่ของความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ กล่าวได้ว่าธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ค่อนข้างดีและตอบโจทย์ลูกค้าที่มาขอสินเชื่ออย่างมาก นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ยังค่อนข้างถูก โดยเฉพาะในปี 2565 ที่บริษัทสินเชื่อรถหลายแหล่งลดดอกเบี้ยลงตามภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่มีคำถามว่าธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์กี่วันรู้ผล หากลูกค้าที่สมัครลงทะเบียนส่งเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ก็จะทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการ นับว่ารวดเร็วทันใจมาก ๆ อนึ่ง เงินด่วนสินเชื่อดังกล่าวไม่เหมาะกับลูกค้าที่มีหนี้เสียจำนวนมาก เพราะจริงอยู่ว่าเงินที่ได้จากการกู้สินเชื่อรถดังกล่าวจะนำไปโปะหนี้เก่าได้ แต่ทว่าท่านก็ต้องแบกรับหนี้ใหม่อีกเช่นกัน ทางที่ดีควรชำระหนี้เสียให้หมดหรือลดน้อยลงครึ่งหนึ่งก่อนจะขอสินเชื่อดีกว่า