กู้สินเชื่อบ้านกรุงไทยดีอย่างไร?

กล่าวได้ว่าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของวงเงินกู้ เพราะผู้ลงทะเบียนมีโอกาสได้วงเงินสินเชื่อบ้านกรุงไทยสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ สินเชื่อบ้านกรุงไทยยังมีข้อดีตรงที่มีระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อต่อเติมบ้านให้กับผู้สมัครนานถึง 40 ปี พร้อมทั้งมีดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อบ้านต่ำสุดที่ 0.75% ต่อปีเท่านั้น

หลายท่านที่อ่านถึงข้อดีของสินเชื่อบ้านกรุงไทยก็อาจจะรีบตัดสินใจกู้ซื้อบ้านกรุงไทยเลยทันทีในปี 2565 แต่ว่าช้าก่อน เพราะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้มั่นคง ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไปหรือไม่มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี และมีความสามารถในการชำระสินเชื่อบ้านกรุงไทย นอกจากนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ ผู้กู้ควรคํานวณผ่อนบ้านกรุงไทยในอัตราที่ตัวเองผ่อนไหว โดยคำนึงถึงดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยในแต่ละเดือนว่าด้วยยอดชำระเพียงเท่านี้ เรามีกำลังไหวหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าคํานวณผ่อนบ้านกรุงไทยแล้วพบว่าดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยสูงเกินกว่าเราจะผ่อนไหว ก็ให้พักเอาไว้ก่อน รอให้พร้อมมากกว่านี้แล้วค่อยกลับมากู้สินเชื่อบ้านกรุงไทยก็ยังไม่สาย หรือท่านอาจจะไปหาข้อมูลสินเชื่อบ้านอื่นๆ เช่น สินเชื่อบ้านกสิกร เป็นต้น

 

อยากผ่อนสินเชื่อบ้านกรุงไทยแบบสบาย ๆ ทำอย่างไรดี?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินเชื่อบ้านกรุงไทยของสถาบันการเงินชั้นนำอย่างธนาคารกรุงไทยเป็นบริการเงินกู้ออนไลน์สำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองในปี 2022 อีกทั้งสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยมีลักษณะเด่นหลายประการที่ดึงดูดให้ใคร ๆ ต่างตัดสินใจกู้ซื้อบ้านกรุงไทย อย่างไรก็ดี ดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยคือราคาที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจนกว่าจะครบวงเงินตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซึ่งก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย แต่ก็มีวิธีผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกรุงไทยแบบสบายๆ เหมือนกับกรุงไทยใจดีอาชีพอิสระอยู่เช่นกัน 

อย่างแรกคือ ให้เราดูว่าโครงการบ้านทีเราต้องการซื้อมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพราะบางโครงการให้สิทธิส่วนลดกับผู้ลงทะเบียนอันดับต้น ๆ นอกจากนี้ ผู้กู้ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ดีก่อน เป็นต้นว่าเมื่อได้รับรายได้มาควรแบ่งชำระดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยก่อนทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม อีกวิธีที่จะช่วยให้เราผ่อนสินเชื่อบ้านกรุงไทยได้แบบสบาย ๆ คือ การหารายได้เพิ่มเท่าที่จะหาได้ เพราะการมีรายได้เพียงช่องทางเดียวย่อมไม่พออยู่แล้วในยุคปัจจุบัน

 

ออมเงินอย่างไรให้มีเงินดาวน์สินเชื่อบ้านกรุงไทย?

เงินดาวน์ ถือได้ว่าเป็นเงินก้อนสำคัญสำหรับคนที่อยากจะกู้สินเชื่อบ้านกรุงไทย แน่นอนว่ายิ่งบ้านที่เราต้องการมีมูลค่ามากเท่าใด เงินดาวน์ก็จะมากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะออมเงินอย่างไรให้มีเงินดาวน์สำหรับกู้ซื้อบ้านกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการก็ดี หรือสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยประเภทอื่น ๆ ก็ดี อย่างไรก็ตาม ขั้นแรกให้เราคํานวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยก่อนว่าเงินดาวน์ขั้นต่ำที่เราต้องใช้นั้นคือเท่าไร จากนั้นก็วางแผนออมเงินได้เลย ทั้งนี้ การออมเงินให้ได้ผลทำได้หลายแบบ อย่างแรกเราอาจจะหักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับมาเป็นเงินออมก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรทำเอกสารค่าใช้จ่ายให้เป็นระเบียบในแต่ละเดือนเพื่อจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร

ที่สำคัญคือควรใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็นค่ากินหรือค่าเที่ยวก็ตาม ซึ่งเชื่อว่าในปี 2565 หลายคนคงจะมีเงินออมไว้สำหรับดาวน์สินเชื่อบ้านกรุงไทย เพราะไม่ได้ออกไปไหน เมื่อเราเก็บออมจนได้เงินดาวน์ครบก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย พร้อมทั้งติดตามขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทยอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่าการเก็บเงินเพื่อดาวน์สินเชื่อซื้อบ้านหรือดาวน์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ต้องมีความอดทนและมีระเบียบวินัยเท่านั้นเอง