ยืมเงิน 1 แสนไม่ต้องมีคนค้ำกับสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดี

กรุงไทยใจดีอาชีพอิสระหรือผลิตภัณฑ์สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีเป็นเงินกู้ชนิดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ในปี 2022 สำหรับผู้มีอาชีพอิสระคนไหนที่ต้องการกู้เงิน 1 แสนบาท บอกได้เลยว่าสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีตอบโจทย์แน่นอน เนื่องจากการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดี ท่านจะได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดังนั้น เงิน 1 แสนบาทจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ท่านจะได้รับจากการสมัครในครั้งนี้

นอกจากนี้แล้ว สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดียังมีขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถกู้เงินกรุงไทยใจดีได้เลยโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ด้วยความที่วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีเข้าใจง่ายและสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีมีความโดดเด่นในรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ ทำให้กรุงไทยใจดีอาชีพอิสระเป็นหนึ่งในสินเชื่ออิสระที่น่าใช้งานอย่างยิ่งสำหรับปี 2565

 

เป็นพนักงานประจำก็สามารถสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีได้

หลายคนเมื่อได้ยินชื่อของสินเชื่อกรุงไทยใจดีหรือเงินกู้กรุงไทยใจดีอาชีพอิสระคงจะคิดว่าเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่ผู้มีอาชีพอิสระเท่านั้นถึงสมัครได้ แต่เอาเข้าจริงแล้ว แม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำก็สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีได้เช่นกัน เพียงแต่เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีออนไลน์หรือติดต่อลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยใจดีที่ธนาคารจะแตกต่างจากเอกสารของผู้มีอาชีพอิสระ 

กล่าวคือพนักงานประจำคนไหนที่อยากกู้สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีนอกจากจะต้องมีบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้วยังต้องใช้บัตรประจำตัวพนักงานอีกด้วย (ถ้ามี) อีกทั้งต้องมีเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้เฉพาะของบริษัท เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารชิ้นสำคัญอีกอย่างสำหรับสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีของพนักงานประจำคือ statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หากพนักงานประจำคนไหนมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่กล่าวมานี้ก็สามารถดำเนินการกู้เงินกรุงไทยใจดีได้เลย

 

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีมีระยะเวลาชำระนานกี่ปี?

ในบรรดาสินเชื่อออนไลน์เพื่ออาชีพอิสระของธนาคากรุงไทย กล่าวได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อชั้นนำที่ลูกค้าหลายคนให้ความไว้วางใจและมองว่าสินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นเงินกู้สำหรับบุคคลพิเศษโดยเฉพาะ เนื่องจากผู้มีสิทธิลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีจะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับการเชิญชวนให้สมัครจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางออนไลน์อย่างแอพ Krungthai NEXT เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น กรุงไทยใจดีอาชีพอิสระยังเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่ลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งคำถามที่ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีอยากรู้เอามาก ๆ คือสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีออนไลน์มีระยะเวลาผ่อนชำระนานกี่ปี? ทั้งนี้ ในรายละเอียดของสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีระบุไว้ว่าสัญญาเงินกู้ของสินเชื่อกรุงไทยใจดีมีระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี แต่ก็จะมีโปรโมชั่นต่ออายุสัญญา 1 ปีโดยอัตโนมัติเช่นกัน สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยใจดีก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีเครดิตที่ดีและต้องได้รับการเชิญชวนจากธนาคารให้สมัครใช้งานสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดีผ่านแอพ Krungthai NEXT เท่านั้น