สินเชื่อเงินติดล้อใช้คนค้ำประกันไหม?

สินเชื่อเงินติดล้อหรือผลิตภัณฑ์กู้เงินติดล้อประเภทต่าง ๆ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งานพอสมควร ด้วยการเติบโตที่ต่อเนื่องและมีรายได้จากสินเชื่อเงินด่วนต่าง ๆ ทำให้เงินติดล้อสามารถเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จในปี 2565 สำหรับการขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินติดล้อ ผู้สมัครอาจมีคำถามว่าต้องใช้คนค้ำประกันไหม ทั้งนี้ บริษัทชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี แน่นอนว่าหากผู้ขอสินเชื่อเงินติดล้อมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของเงินติดล้อก็อาจต้องใช้คนค้ำประกัน เช่น มีรายได้น้อยกว่าที่กำหนด หรือมีหนี้สินอื่น ๆ เป็นต้น

แต่สำหรับคนที่มีเครดิตที่ดีพร้อมทั้งมีรายละเอียดของคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของสินเชื่อเงินติดล้อในปี 2022 ก็อาจจะขอกู้วงเงิน โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลายท่านอาจจะอยากถามว่าเงินติดล้ออนุมัติกี่วัน โดยปกติแล้วหากลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาครบถ้วนก็จะใช้เวลาดำเนินการไม่ถึง 2 วัน

 

สินเชื่อเงินติดล้อต้องโอนเล่มหรือไม่?

ในการกู้เงินติดล้อหรือลงทะเบียนสินเชื่อเงินติดล้อ ลูกค้าแต่ละท่านไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนแต่จะต้องนำเล่มทะเบียนมายื่นขอวงเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ หากใครที่ใช้บริการเงินติดล้อไม่มีเล่มก้อาจทำให้ธุรกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น สินเชื่อเงินติดล้อยังให้ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์เลือกผ่อนชำระเงินติดล้อดอกเบี้ยสั้นยาวตามที่สะดวก โดยข้อดีข้อเสียของการผ่อนสั้นผ่อนยาวแตกต่างกันพอสมควร หากใครที่มีรายได้ต่อเดือนสูงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเงินติดล้อ 2565 ก็แนะนำให้ผ่อนสั้นจะดีกว่า เพราะถึงแม้ว่าจะต้องเป็นจำนวนเงินก้อนที่มากขึ้นแต่ระยะยาวกลับเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าและมีภาระหนี้ไม่เยอะ แต่ถ้าใครที่มีรายได้น้อยก็สามารถเลือกผ่อนชำระสินเชื่อเงินติดล้อแบบยาวแทนได้ ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยเงินติดล้อ 2565 จะแพงกว่า แต่อย่างน้อยในแต่ละเดือนท่านก็จะไม่มีปัญหาสภาพคล่องมารบกวนใจ

 

สินเชื่อเงินติดล้อขอเพิ่มวงเงินได้ไหม?

เป็นเรื่องที่คาดเดายากพอสมควรกับคำถามที่ว่าเงินติดล้อขอเพิ่มวงเงินได้ไหม? เนื่องจากสินเชื่อเงินติดล้อไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนในเงื่อนไขสัญญากู้เงินติดล้อ แต่เชื่อว่าสินเชื่อเงินติดล้อสามารถขอเพิ่มวงเงินได้ เพียงแต่ว่าลูกค้าที่มาขอสินเชื่อรถยนต์ต้องเป็นลูกค้าที่มีเครดิตที่ดีและมีประวัติการใช้บริการกับสินเชื่อเงินติดล้อมายาวนาน อีกทั้งอาจจะต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติมหากท่านขอวงเงินเพิ่ม อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่น่าจะขอวงเงินเพิ่ม เนื่องจากว่าบริษัทได้ประเมินราคารถเงินติดล้อในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งสินเชื่อเงินติดล้อก็ไม่ได้ให้วงเงินกับผู้กู้เงินติดล้อต่ำจนเกินไป แต่อย่างที่กล่าวไป หากใครต้องการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินติดล้อจริง ๆ ในช่วงปี 2022 นี้ ท่านอาจจะต้องทำประวัติทางการเงินให้ดีโดยเริ่มจากชำระสินเชื่อให้ตรงเวลาในรอบบิลแต่ละเดือนและมีระยะเวลาใช้บริการกับเงินติดล้อมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ ๆ