สินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อคุณ 2565 อาชีพไหนกู้ได้บ้าง?

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ธอสที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์การลงทะเบียนต่างกัน สำหรับสินเชื่อที่ดินเปล่า ธอส เพื่อคุณ 2565 เป็นสินเชื่อบ้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการซื้อที่ดินหรือห้องชุดรวมถึงสร้างอาคารบ้านเรือน โดยธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย เพื่อคุณเปิดให้สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 – 31 ธันวาคม 2021 

อนึ่ง สินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อคุณ เป็นผลิตภัณฑ์ธอส สินเชื่อบ้านที่สมัครลงทะเบียนได้ทั้งพนักงานประจำหรือผู้มีอาชีพอิสระ แต่ต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 35000 บาทขึ้นไปถึงจะกู้สร้างบ้าน ธอสดังกล่าวได้ นอกจากนี้ผู้ขอสินเชื่อบ้านเพื่อคุณจะได้รับวงเงินสูงสุดคนละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คิดร้อยละ 2.75 ต่อปี ปีที่ 2 คิดร้อยละ 3.75 ต่อปี ปีที่ 3 คิด MRR – ร้อยละ1.40 ต่อปี และปีที่ 4 จนหมดสัญญาคิด MRR – ร้อยละ 0.75 ต่อปี นอกจากสินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อคุณ แล้ว ก็ยังมีสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอส รวมไปถึงสินเชื่อต่อเติมบ้าน ธอส 2565 ที่มีลักษณะโดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้กัน

 

สินเชื่อบ้าน ธอส พร้อมใช้ 2565 เหมาะกับใคร?

สินเชื่อบ้าน ธอส พร้อมใช้ 2565 อาจจะไม่ใช่สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอสที่มีวัตถุประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่สินเชื่อบ้าน ธอส พร้อมใช้ 2565 เป็นการกู้สร้างบ้าน ธอส ที่เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่อใช้ตกแต่งหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย โดนสินเชื่อพร้อมใช้สามารถสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านได้อีกด้วย ในส่วนของวงเงินสินเชื่อสร้างบ้านนั้น ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าหลักประกัน อนึ่ง สินเชื่อบ้าน ธอส พร้อมใช้ ยังเป็นสินเชื่อที่กู้ได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ประกอบอาชีพอิสระ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อบ้าน ธอส พร้อมใช้ จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ท่านส่งมาด้วยว่าให้มาครบหรือไม่ และในช่วงปี 2022 นี้เอง ลูกค้าบางท่านที่กู้สร้างบ้าน ธอส อาจจะได้รับการอนุมัติช้าหน่อยหากท่านติดต่อธอส สินเชื่อบ้านกับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจนเป็นเหตุให้ต้องล็อกดาวน์ 

 

ชำระหนี้บ้านด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ธอส เพิ่มสุข

หลายคนที่คิดจะใช้กู้สินเชื่อบ้านอาจจะมีคำถามว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนดีสุด 2565? หรือไม่ก็กู้สินเชื่อบ้านที่ไหนดี? ซึ่งต้องยอมรับว่าในบรรดาสินเชื่อบ้านทั้งหมด สินเชื่อบ้าน ธอสถือได้ว่ามีเครดิตที่ค่อนข้างดีติดอันดับต้น ๆ เนื่องจากธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นโดบเฉพาะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ของสินเชื่อบ้าน ธอสโดยทั่วไปจะเน้นไปที่การกู้สร้างบ้าน ธอส หรือกู้วงเงินเพื่อซื้อสิ่งของมาต่อเติมบ้าน แต่ทว่ายังมีกู้เงินสร้างบ้าน ธอส ประเภทหนึ่งที่ผู้สมัครออนไลน์สามารถขอกู้เพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัยของตนได้หลังจากที่ตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์ผ่านแล้ว นั่นคือธอส สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข 

ทั้งนี้ วงเงินกู้สูงสุดจะเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาจากสินทรัพย์ที่ผู้ลงทะเบียนใช้ค้ำประกัน และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปีที่ 1 คิดดอกเบี้ย MRR-1.65 ต่อปี ใสนปีที่ 2 และ 3 ส่วนปีที่ 4 ขึ้นไปตลอดจนหมดอายุสัญญาจะมีดอกเบี้ยสินเชื่อ ธอส สร้างบ้านMRR ต่อปี ฉะนั้นใครที่กำลังหามองแหล่งเงินกู้เพื่อชำระหนี้บ้านโดยเฉพาะ ธอส สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ก็ดูเป็นอีกตัวเลือกที่น่าจะพอช่วยเหลือท่านได้